logo

Meer informatie? Bel 0251 260 900 of e-mail




Overheid

Gemeenten
Beantwoording telefoongesprekken en e-mails en administratieve afhandeling van deze klantcontacten met burgers en bedrijven. Van tijdelijke telefonische overflow van gemeente tot structureel alle gesprekken. Doorschakeling per afdeling of gemeentebreed via één telefoonnummer. Onderwerpen o.a.: Informatie over afdelingen en/of producten verstrekken, afspraken maken, omgevingsmeldingen invoeren in systeem gemeente, formulieren/brochures verzenden, betalingsregelingen treffen, etc.

Waterschappen
Het beantwoorden van telefoongesprekken en e-mails, en deze klantcontacten met burgers inhoudelijk afhandelen, overflow of gehele telefonie. Voorbeelden onderwerpen o.a.: Algemene informatie, informatie waterschapsbelastingen, betalingsregelingen treffen, ondersteuning bij verkiezingen, urgente meldingen aannemen en uitzetten.

Provincie
Afhandelen klantcontacten met inwoners en bedrijven, overflow of alle contacten. Voorbeeld onderwerpen o.a.: Algemene informatie, procedures/bezwaren, vergunningen/ontheffingen, ondersteuning projecten, subsidies, meldingen.